Khuyến mại: Tặng thêm 10.000 Vcoin cho những mệnh giá thẻ hack từ 100.000 nghìn trở lên

BÁU VẬT CF, MUA BÁU VẬT CF, CỬA HÀNG CF, CỬA HÀNG VTC

BÁU VẬT CF, MUA BÁU VẬT CF VĨNH VIỄN, CƠ HỘI SỠ HỮU BÁU VẬT CF GIÁ RẺ.

khuyenmai

BÁU VẬT CF MỚI NHẤT

Chương trình giảm giá đặc biệt: Vũ khí tối thượng chỉ 100 Vcoin ( Tương đương thẻ điện thoại 100.000 VNĐ ). Hướng dẫn Mua báu vật cf: Chọn báu vật cf muốn mua và click vào"Mua báu vật". Sau khi thanh toán báu vật thành công sẽ được chuyển trực tiếp vào thùng đồ tài khoản CF .
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/add.png AK-47 Inferno

 • http://hackgamevn.net/wp-content/uploads/2016/08/AK47Inferno.png
 • Báu vật CF vĩnh viễn
 • Tặng 200.000 GP
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/1356873809_coins.png 200 Vcoin
 • 100 Vcoin
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/add.png M4A1 Born

 • http://hackgamevn.net/wp-content/uploads/2016/08/M4A1-Born-Beast.jpg
 • Báu vật CF vĩnh viễn
 • Tặng 200.000 GP
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/1356873809_coins.png 500 Vcoin
 • 100 Vcoin
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/add.png M4A1 Vip TF

 • http://hackgamevn.net/wp-content/uploads/2016/08/M4A1-Vip-TransFormer.bmp
 • Báu vật CF vĩnh viễn
 • Tặng 200.000 GP
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/1356873809_coins.png 500 Vcoin
 • 100 Vcoin
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/add.png AK-47 VIP

 • http://hackgamevn.net/wp-content/uploads/2016/08/AK47VIP.png
 • Báu vật CF vĩnh viễn
 • Tặng 200.000 GP
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/1356873809_coins.png 500 Vcoin
 • 100 Vcoin
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/add.png AK-47 I-Dragon

 • http://hackgamevn.net/wp-content/uploads/2016/08/ak47-ifi-dragon.jpg
 • Báu vật CF vĩnh viễn
 • Tặng 200.000 GP
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/1356873809_coins.png 500 Vcoin
 • 100 Vcoin
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/add.png AWN I-Dragon

 • http://hackgamevn.net/wp-content/uploads/2016/08/awm-ifi-dragon.jpg
 • Báu vật CF vĩnh viễn
 • Tặng 200.000 GP
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/1356873809_coins.png 500 Vcoin
 • 100 Vcoin
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/add.png Barett Legend

 • http://hackgamevn.net/wp-content/uploads/2016/08/Barett-Legend.png
 • Báu vật CF vĩnh viễn
 • Tặng 200.000 GP
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/1356873809_coins.png 500 Vcoin
 • 100 Vcoin
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/add.png BC-AXE Legend

 • http://hackgamevn.net/wp-content/uploads/2016/08/BC-AXE-Legend.png
 • Báu vật CF vĩnh viễn
 • Tặng 200.000 GP
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/1356873809_coins.png 500 Vcoin
 • 100 Vcoin
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/add.png M4A1 XS Dragon

 • http://hackgamevn.net/wp-content/uploads/2016/08/M4A1-XS-Dragon.png
 • Báu vật CF vĩnh viễn
 • Tặng 200.000 GP
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/1356873809_coins.png 500 Vcoin
 • 100 Vcoin
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/add.png MG3 Legend

 • http://hackgamevn.net/wp-content/uploads/2016/08/MG3-Legend.jpg
 • Báu vật CF vĩnh viễn
 • Tặng 200.000 GP
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/1356873809_coins.png 500 Vcoin
 • 100 Vcoin
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/add.png KAC Chain

 • http://hackgamevn.net/wp-content/uploads/2016/08/KAC-Chain-Saw-Red-Bandage.jpg
 • Báu vật CF vĩnh viễn
 • Tặng 200.000 GP
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/1356873809_coins.png 500 Vcoin
 • 100 Vcoin
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/add.png M66-Dragon

 • http://hackgamevn.net/wp-content/uploads/2016/08/M66-Dragon.png
 • Tặng 200.000 GP
 • Báu vật CF vĩnh viễn
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/1356873809_coins.png 500 Vcoin
 • 100 Vcoin
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/add.png DX

 • http://hackgamevn.net/wp-content/uploads/2016/08/DX.png
 • Báu vật CF vĩnh viễn
 • Tặng 200.000 GP
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/1356873809_coins.png 500 Vcoin
 • 100 Vcoin
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/add.png DARK ANGEL

 • http://hackgamevn.net/wp-content/uploads/2016/08/DARK-ANGEL.png
 • Báu vật CF vĩnh viễn
 • Tặng 200.000 GP
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/1356873809_coins.png 500 Vcoin
 • 100 Vcoin
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/add.png AK47-S-DR

 • http://hackgamevn.net/wp-content/uploads/2016/08/ak47-ifi-dragon.jpg
 • Báu vật CF vĩnh viễn
 • Tặng 200.000 GP
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/1356873809_coins.png 500 Vcoin
 • 100 Vcoin
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/add.png M4A1-S

 • http://hackgamevn.net/wp-content/uploads/2016/08/M4A1-S-Ultimate-Silversmith.png
 • Báu vật CF vĩnh viễn
 • Tặng 200.000 GP
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/1356873809_coins.png 500 Vcoin
 • 100 Vcoin
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/add.png Kukri-Tiger

 • http://hackgamevn.net/wp-content/uploads/2016/08/Kukri-Tiger.png
 • Báu vật CF vĩnh viễn
 • Tặng 200.000 GP
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/1356873809_coins.png 500 Vcoin
 • 100 Vcoin
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/add.png L86 LSW

 • http://hackgamevn.net/wp-content/uploads/2016/08/L86-LSW.png
 • Báu vật CF vĩnh viễn
 • Tặng 200.000 GP
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/1356873809_coins.png 500 Vcoin
 • 100 Vcoin
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/add.png MK18 MOD0

 • http://hackgamevn.net/wp-content/uploads/2016/08/MK18-MOD0-Cyber.png
 • Báu vật CF vĩnh viễn
 • Tặng 200.000 GP
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/1356873809_coins.png 500 Vcoin
 • 100 Vcoin
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/add.png KSG-15-Blue

 • http://hackgamevn.net/wp-content/uploads/2016/08/KSG-15-Blue-Silver-Dragon.png
 • Báu vật CF vĩnh viễn
 • Tặng 200.000 GP
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/1356873809_coins.png 500 Vcoin
 • 100 Vcoin
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/add.png AWM-Ultimate

 • http://hackgamevn.net/wp-content/uploads/2016/08/AWM-Ultimate-Silversmith.png
 • Báu vật CF vĩnh viễn
 • Tặng 200.000 GP
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/1356873809_coins.png 500 Vcoin
 • 100 Vcoin
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/add.png Nhân Vật AOI

 • http://hackgamevn.net/wp-content/uploads/2016/08/aoi.jpg
 • Báu vật CF vĩnh viễn
 • Tặng 200.000 GP
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/1356873809_coins.png 300 Vcoin
 • 100 Vcoin

CỬA HÀNG BÁU VẬT CF

Danh Sách Báu Vật CF Giảm Giá 50% - Tặng 100.000 GP cho mỗi báu vật

 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/add.png AK-47 Inferno

 • http://hackgamevn.net/wp-content/uploads/2016/08/AK47Inferno.png
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/1356873809_coins.png 200 Vcoin
 • 100 Vcoin
 • Báu vật CF vĩnh viễn
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/add.png M4A1 Born

 • http://hackgamevn.net/wp-content/uploads/2016/08/M4A1-Born-Beast.jpg
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/1356873809_coins.png 500 Vcoin
 • 100 Vcoin
 • Báu vật CF vĩnh viễn
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/add.png M4A1 Vip TF

 • http://hackgamevn.net/wp-content/uploads/2016/08/M4A1-Vip-TransFormer.bmp
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/1356873809_coins.png 500 Vcoin
 • 100 Vcoin
 • Báu vật CF vĩnh viễn
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/add.png AK-47 VIP

 • http://hackgamevn.net/wp-content/uploads/2016/08/AK47VIP.png
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/1356873809_coins.png 500 Vcoin
 • 100 Vcoin
 • Báu vật CF vĩnh viễn
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/add.png AK-47 I-Dragon

 • http://hackgamevn.net/wp-content/uploads/2016/08/ak47-ifi-dragon.jpg
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/1356873809_coins.png 500 Vcoin
 • 100 Vcoin
 • Báu vật CF vĩnh viễn
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/add.png AWN I-Dragon

 • http://hackgamevn.net/wp-content/uploads/2016/08/awm-ifi-dragon.jpg
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/1356873809_coins.png 500 Vcoin
 • 100 Vcoin
 • Báu vật CF vĩnh viễn
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/add.png Barett Legend

 • http://hackgamevn.net/wp-content/uploads/2016/08/Barett-Legend.png
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/1356873809_coins.png 500 Vcoin
 • 100 Vcoin
 • Báu vật CF vĩnh viễn
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/add.png BC-AXE Legend

 • http://hackgamevn.net/wp-content/uploads/2016/08/BC-AXE-Legend.png
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/1356873809_coins.png 500 Vcoin
 • 100 Vcoin
 • Báu vật CF vĩnh viễn
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/add.png M4A1 XS Dragon

 • http://hackgamevn.net/wp-content/uploads/2016/08/M4A1-XS-Dragon.png
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/1356873809_coins.png 500 Vcoin
 • 100 Vcoin
 • Báu vật CF vĩnh viễn
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/add.png MG3 Legend

 • http://hackgamevn.net/wp-content/uploads/2016/08/MG3-Legend.jpg
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/1356873809_coins.png 500 Vcoin
 • 100 Vcoin
 • Báu vật CF vĩnh viễn
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/add.png KAC Chain

 • http://hackgamevn.net/wp-content/uploads/2016/08/KAC-Chain-Saw-Red-Bandage.jpg
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/1356873809_coins.png 500 Vcoin
 • 100 Vcoin
 • Báu vật CF vĩnh viễn
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/add.png M66-Dragon

 • http://hackgamevn.net/wp-content/uploads/2016/08/M66-Dragon.png
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/1356873809_coins.png 500 Vcoin
 • 100 Vcoin
 • Tặng 200.000 GP
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/add.png DX

 • http://hackgamevn.net/wp-content/uploads/2016/08/DX.png
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/1356873809_coins.png 500 Vcoin
 • 100 Vcoin
 • Báu vật CF vĩnh viễn
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/add.png DARK ANGEL

 • http://hackgamevn.net/wp-content/uploads/2016/08/DARK-ANGEL.png
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/1356873809_coins.png 500 Vcoin
 • 100 Vcoin
 • Báu vật CF vĩnh viễn
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/add.png AK47-S-DR

 • http://hackgamevn.net/wp-content/uploads/2016/08/ak47-ifi-dragon.jpg
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/1356873809_coins.png 500 Vcoin
 • 100 Vcoin
 • Báu vật CF vĩnh viễn
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/add.png M4A1-S

 • http://hackgamevn.net/wp-content/uploads/2016/08/M4A1-S-Ultimate-Silversmith.png
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/1356873809_coins.png 500 Vcoin
 • 100 Vcoin
 • Báu vật CF vĩnh viễn
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/add.png Kukri-Tiger

 • http://hackgamevn.net/wp-content/uploads/2016/08/Kukri-Tiger.png
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/1356873809_coins.png 500 Vcoin
 • 100 Vcoin
 • Báu vật CF vĩnh viễn
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/add.png L86 LSW

 • http://hackgamevn.net/wp-content/uploads/2016/08/L86-LSW.png
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/1356873809_coins.png 500 Vcoin
 • 100 Vcoin
 • Báu vật CF vĩnh viễn
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/add.png MK18 MOD0

 • http://hackgamevn.net/wp-content/uploads/2016/08/MK18-MOD0-Cyber.png
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/1356873809_coins.png 500 Vcoin
 • 100 Vcoin
 • Báu vật CF vĩnh viễn
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/add.png KSG-15-Blue

 • http://hackgamevn.net/wp-content/uploads/2016/08/KSG-15-Blue-Silver-Dragon.png
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/1356873809_coins.png 500 Vcoin
 • 100 Vcoin
 • Báu vật CF vĩnh viễn
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/add.png AWM-Ultimate

 • http://hackgamevn.net/wp-content/uploads/2016/08/AWM-Ultimate-Silversmith.png
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/1356873809_coins.png 500 Vcoin
 • 100 Vcoin
 • Báu vật CF vĩnh viễn
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/add.png Nhân Vật AOI

 • http://hackgamevn.net/wp-content/uploads/2016/08/aoi.jpg
 • http://hackgamevn.net/wp-content/themes/hackvcoin/images/bauvat/1356873809_coins.png 300 Vcoin
 • 100 Vcoin
 • Báu vật CF vĩnh viễn

Lưu ý khi thực hiện mua báu vật CF

- Trong một lần giao dịch, xạ thủ có thể mua nhiều báu vật CF, Tuy nhiên mỗi tài khoản chỉ có thể thực hiện mua báu vật cf một lần duy nhất.

- Trong thời gian hệ thống thực hiện chuyển báu vật cf vào tài khoản (Sau khi đăng ký mua báu vật thành công), xạ thủ phải thoát khỏi game CF và không thực hiện thêm bất kì giao dịch nào khác kể cả trong và ngoài game, nếu không giao dịch sẽ thất bại.

- Giá báu vật cf được niêm yết đã bao gồm phí chuyển và phí VAT (thuế giá trị gia tăng), Bạn không cần phải thanh toán thêm bất kì chi phí nào khác khi tiến hànhmua báu vật cf.

- Việc mua báu vật cf luôn thành công 100%. Do đó mong các xạ thủ tuân thủ các lưu ý để tránh sảy ra các trường hợp không mong muốn.

- Hệ thống bán báu vật CF trực tuyến của chúng tôi thực hiện hoàn toàn tự động, sau khi thực hiện thanh toán, hệ thống sẽ tự động gửi báu vật cf đến tài khoản của bạn.

- Sau khi mua báu vật cf thành công, báu vật đã mua được gửi trực tiếp từ hệ thống.